Očkování (vakcinace) u dětí

Informace k očkování hledejte prosím vždy na seriózních a srozumitelných stránkách, které nevyvolávají paniku z nežádoucích reakcí na očkování, ale zároveň nic nezatajují např. (vakcinace.eu, vakciny.cz).

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění s účiností od 1.5.2020

 • hrazené očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B , je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku (tzn. 5 měsíců + 30 dní) a skupiny A,C,Y,W – je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života
 • Men B – zahájeno do 6. dokončeného měsíce nejpozději – týká se dětí narozených po 1.11.2019
 • Men ACWY – zahájené do 24. měsíce nejpozději – týká se dětí narozených po 1.5.2018

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k očkování jako podmínky pro přijetí dítěte do MŠ 

Pro účely přijetí dítěte do mateřské školy a dalších § 50 zákona vymezených zařízení je třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka. Z hlediska zachování kolektivní imunity v mateřských školách a dalších § 50 zákona vymezených zařízeních je výše uvedené očkování dostačující.

Zdroj: https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska-pro-verejnost

Očkování se dělí do 3 kategorií

 • POVINNÉ – (plně hrazeno ze zdravotního pojištění) – očkování proti 9 nemocem – záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolané bakterií Haemophilus influenzae typu B, spalničky, zarděnky, příušnice (proti tuberkuloze je povinné očkování jen u rizikových skupin)
 • NEPOVINNÉ (hrazené/částečně hrazené ze zdravotního pojištění ) proti pneumokokům, proti HPV
 • NEPOVINNÉ (hrazené rodiči, zdravotní pojišťovna pak může přispívat z fondu prevence) – proti rotavirům, meningokokům, klíšťové encefalitidě, žloutence typu A,…

Očkování před odjezdem do ciziny, epidemie a infekce ve světě – aktuální zdravotní rizika – www.ockovacicentrum.cz , infolinka 800 123 321; v Plzni www.zuusti.cz (Zdravotní ústav se sídlem Ústí nad Labem) , tel.: 844 06 06 06

Povinné očkování u dětí

Hexavakcina

Je zahájeno od 9. týdne věku dítěte (pokud je dítě zdravé, prospívá)

Pokud je očkování odloženo na žádost rodičů, vyžadujeme podepsání negativního reversu o odmítnutí očkování. Očkování, prosím, neodmítejte – potřebujeme chránit nejen vaše děti, ale i děti kolem vás, které nemohou být ze závažných zdravotních důvodů očkovány ( = kolektivní ochrana, vzpomeňte si, jak bylo nutné nosit roušky v době karantény). 

Někdy si nerozhodní rodiče, odmítači očkování zcela neuvědomují, co riskují, pokud jejich dítě nebude naočkované. Proto přikládám názorná videa.

Video holčičky s černým kašlem trvá 2 minuty = černý kašel ale může trvat i 3 měsíce = 129 600 minut!

Tetanus neonatorum – Neodmítejte očkování proti tetanu!

Haemophilus influenzae typ B

REAKCE PO OČKOVÁNÍ

Reakce může (ale většinou není) nastat již za 4 hodiny po očkování a může trvat 48 hodin. V případě reakce po očkování je vhodný poloklidový režim, jinak je dítě „zdravé – naočkované“ – můžete s ním na vycházku, večer vykoupat/osprchovat apod. Jinak se chovejte jako za režimu COVID 19/karantény – není vhodná MHD, hypermarkety, nechoďte mezi ostatní děti zejména do uzavřených prostor apod.

Normální reakce po očkování

 • zatvrdnutí v místě vpichu, vstřebává se i 2 měsíce (jakoby „hrášek“ v podkoží)
 • zarudnutí v místě vpichu do 10 cm
 • teplota – reagující na antipyretika
 • neklid, plačtivost

Nežádoucí reakce

 • nutno hlásit – na středisko, my pak hlásíme SÚKLu
 • teplota nad 38° C nereagující na antipyretika
 • neutišitelný pláč trvající více než 3 hodiny (vysoce laděný křik)

Léčba

 • jen zatvrdnutí v místě vpichu lze ponechat bez léčby
 • zarudnutí – studený obklad (mokrý kapesník lze dát přímo na kůži), gelové polštářky z mrazáku jen přes suchou látku (pozor na omrzliny!)
 •  při teplotě podrobněji v článku o teplotě
 • do 3 měsíců jen paracetamol = Paralen, Panadol v dávce 15 mg/kg dítěte, lze opakovat á 6 hodin (celkem tedy 4x/24 hodin)
 • od 3 měsíců lze i ibuprofen = Nurofen, Ibalgin, Brufen – dávkování 30 mg/kg dítěte a 24 hodin – celkovou dávku pak rozdělit do 3-4 dávek
 • neklid – analgetika – dle věku Paralen či Nurofen

PŘED OČKOVÁNÍM – sdělte lékaři základní informace, které mohou ovlivnit, zda vůbec dítě bude očkováno (zda je dítě v pořádku, nejeví příznaky nemoci, zda v rodině někdo nemá horečnatý infekt, zda se objevila po předchozím očkování neobvyklá reakce …)

PO OČKOVÁNÍ – vyčkejte na středisku nebo poblíž střediska minimálně 30 minut!

Očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

zarděnky
příušnice
 • vakcína PRIORIX
 • od 1. 1. 2018 1. aplikace od 13-18 měsíců věku dítěte, 2. aplikace mezi 5-6. rokem věku dítěte

Normální reakce po očkování

Reakce 4. – 14. den po očkování, většina dětí reakci po očkování nemá, pokud reakce nastane, většinou je cca 10. den po očkování.

 • může být teplota reagující na antipyretika
 • může být vyrážka cca po 7 dnech po očkování – růžové plošky na trupu, hlavičce, trvá i 14 dní – nesvědí, dítě neobtěžuje, nemusíme řešit lokální léčbou (něčím mazat), ale očkování může mírně zhoršit atopický ekzém
 • lokální reakce – zarudnutí do 10ti cm

Nežádoucí reakce – nutno hlásit (k nám na středisko)

 • teplota nad 38° C nereagující na antipyretika
 • teplota již 2. den po očkování
 • lokální zarudnutí větší než 10 cm

Léky na teplotu:

 • ibuprofen = Nurofen, Ibalgin, Brufen
 • formy sirupu i čípku
 • dávkování 30 mg/kg dítěte = celková denní dávka – tu pak rozdělit do 3-4 dávek á 8-6 hodinách 

nebo 

 • paracetamol = Paralen , Panadol
 • opět forma sirupu, čípků
 • dávka 15 mg/kg dítěte = jednotlivá dávka – tuto dávku lze opakovat dle potřeby po 6ti hodinách

Mezi paracetamolem a ibuprofenem nutno dodržet interval minimálně 2 hodiny. Při zvracení preferujte formu čípků, při řidších stolicích pak sirupy.

Nepovinná očkování hrazené/částečně hrazené ze zdravotního pojištění) 

 • proti pneumokokům, proti HPV

Očkování proti pneumokoku

Existuje cca 93 serotypů bakterie pneumokoka. Některé jsou více agresivní pro malé děti a mohou způsobit invazivní pneumokoková onemocnění (tzv. IPO), mezi nejčastěji se vyskytující sérotypy jsou 3 a 19A).

Tato nepovinná vakcinace je hrazena u dětí, pokud jsou všechny dávky aplikovány do 7 měsíce (+ přeočkování do 15. měsíce věku ), pojišťovna platí cca 1000 Kč na jednu aplikaci. Pokud je vakcína dražší (Prevenar 13), rozdíl doplácí rodič.

Očkování proti HPV

Očkování proti papilomaviru – www.hpv-college.cz , www.OckovaniProtiHPV.cz

 • vakcína Gardasil (chrání proti 4 typům HPV) – doplatek 250 – 300 Kč
 • vakcína Gardasil 9 (chrání proti 9 typům HPV) – doplatek 2000 Kč

Nepovinná očkování hrazená rodiči

 • hrazené rodiči, zdravotní pojišťovna pak může přispívat z fondu prevence
 • očkování proti rotavirům, meningokokům, klíšťové encefalitidě, žloutence typu A, …

Proti rotavirům

Proti meningokokům

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění s účiností od 1.5.2020

 • hrazené očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B , je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku (tzn. 5 měsíců + 30 dní) a skupiny A,C,Y,W – je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života
 • Men B – zahájeno do 6. dokončeného měsíce nejpozději – týká se dětí narozených po 1.11.2019
 • Men ACWY – zahájené do 24. měsíce nejpozději – týká se dětí narozených po 1.5.2018

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Nárůst výskytu klíšťové encefalitidy se v posledních letech projevuje stále více u dětí 4-6 let – dříve tyto děti nestonaly – nyní je jasný vzestup onemocnění u dětí z LESNÍCH ŠKOLEK.

 • lesní školky pro přijetí dítěte nevyžadovaly povinné očkování, proto je tam většinou posílaly matky, které odmítaly očkování 
 • děti nebyly očkované ani proti povinným očkováním, natož proti nepovinným – klíšťové encefalitidě, přitom jsou v LESE CELÝ DEN

Proti žloutence typu A


Lékařka – MUDr. Jiřina Rusínová

absolventka 2. lékařské fakulty UK s vlastní praxí od roku 2004