O nás

Poskytujeme zdravotní péči dětem od narození do 18 let + 360 dní. Od 19 let se musí pacient zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé. 

Pacientovi nelze vydat originál zdravotní dokumentace před 19. narozeninami. Prosím, zajistěte pro své dítě praktického lékaře pro dospělé, zašleme mu podrobný výpis z dokumentace.


Lékařka – MUDr. Jiřina Rusínová

Jsem absolventkou Pediatrické fakulty UK v Praze (nyní 2. lékařská fakulta UK) s atestací I. stupně z pediatrie. Po promoci jsem pracovala v NsP Stod na porodním, lůžkovém oddělení a ambulanci.

Mezi lety 2000-2004 jsem působila ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně na dětské klinice. Koncem roku 2004 jsem přešla do soukromé praxe.

Jsem držitelkou osvědčení České lékařské komory o celoživotním vzdělávání.


Zdravotní sestra

Hana Hromiaková je diplomovaná dětská sestra.

Od listopadu 2022 bude v ordinaci (čtvrtky) vypomáhat sestřička Miloslava Škrábková.


Objednejte se k nám na +420 377 524 133

Zástup v době nepřítomnosti

Pro akutní případy, pokud nejsme k dispozici, můžete kontaktovat:

MUDr. Ing. Veronika Jilichová – Nová a MUDr. Milada Nová

  • telefon: +420 377 524 349
  • Kaznějovská 47, Plzeň 

Od 17.00 hodin pak zahajuje činnost LSPP (lékařská služba první pomoci) pro děti u Sv. Jiří s.r.o. 

  • Staniční 74, Plzeň
  • telefon: +420 377 266 647