Ceník služeb nehrazených pojišťovnou

Běžná vyšetření jsou hrazena pojišťovnou, pro ty nestandardní máme připravený jednoduchý ceník. 

 • komerční pojišťovny, zpráva pro pojišťovnu odškodnění úrazu, stanovení bolestného – 400 Kč
 • potvrzení přihlášky do MŠ nebo evidenční list do MŠ – 100 Kč (1 přihláška 100 Kč, každá další 50 Kč)
 • potvrzení přihlášky na SŠ, VŠ – 150 Kč
 • univerzální potvrzení do školy (plavání, škola v přírodě, lyžařský kurz) – 200 Kč, potvrzení platí 2 roky, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte
 • vystavení potravinářského průkazu – 150 Kč
 • vyšetření a potvrzení na řidičský průkaz – 400 Kč
 • aplikace nepovinného očkování – 150 Kč
 • výpis zdravotní dokumentace na vlastní žádost (brigáda apod.) – 200 Kč
 • aministrativní úkony – různá potvrzení na žádost pacienta , vystavení doporučení k 
 • vyšetření u specialisty pouze na žádost pacienta či ex-post bez předchozí indikace lékařem – 150 Kč
 • vyšetření na žádost hygienické stanice před nepovinným očkováním – 100 Kč
 • potvrzení o zdravotním stavu dítěte pro potřeby soudu – 200 Kč
 • vyšetření a vyplnění dotazníku pro studium (výuku) v zahraničí – 300 Kč
 • lékařská zpráva o proběhlém onemocnění dítěte, pokud je vyžadováno kolektivním zařízením – 100 Kč
 • vystavení duplikátu očkovacího průkazu – 200 Kč
 • příplatek za expresní vypracování zprávy či tiskopisu do 2 dnů bez ohledu na zákonem stanovenou lhůtu – 250 Kč
 • vystavení duplikátu očkovacího průkazu – 300 Kč